Virike ry

Virike ry on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneiden yhdistys Mikkelissä.

Virikkeen toiminnan tavoitteena on mielenterveys- ja päihdekuntoutujien voimavarojen vahvistuminen sekä ennakkoluulojen vähentyminen mielenterveys- ja päihdekuntoutujia kohtaan. Mielenterveys- ja päihdeongelmat linkittyvät usein yhteen. Sairastuminen jättää helposti ulkopuoliseksi ja lisää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä. Virikkeen vertaistuellinen toiminta ja vapaaehtoistyö tarjoavat osallisuuden kautta onnistumisen kokemuksen ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Toimintamme avulla jaetaan tietoa mielenterveys- ja päihdesairauksista, ja millaista niiden kanssa on elää. Tavoitteenamme on vähentää yksinäisyyttä ja tuoda iloa elämään mukavan yhdessä tekemisen avulla. Toiminnassamme korostuu vertaistuen ja vapaaehtoistyön merkitys.

Kansalaisjärjestötoiminnassa olemme yksi alueemme tärkeistä vaikuttajista tuoden esiin palveluiden käyttäjän näkökulmaa. Kuntoutujien edunvalvojana olemme mukana kehittämässä mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta, laatua ja tasoa. Virike toimii jäsentensä äänitorvena, tukee osallistujia ja lisää vaikuttamismahdollisuuksia mm. kokemusasiantuntijatoiminnan avulla. Virikkeen kattojärjestönä toimii Mielenterveyden keskusliitto. Virikkeessä oli vuoden 2018 lopussa 220 jäsentä.