Virike ry

Virike ry on mielenterveys- ja päihdetoipujien sekä mielenterveys- ja päihdetyöstä kiinnostuneiden yhdistys Mikkelissä.

Virikkeen toiminnan tavoitteena on mielenterveys- ja päihdetoipujien voimavarojen vahvistuminen sekä ennakkoluulojen vähentyminen mielenterveys- ja päihdetoipujia kohtaan. Toimintamme avulla jaetaan tietoa mielenterveys- ja päihdesairauksista sekä millaista niiden kanssa on elää. Tavoitteenamme on vähentää yksinäisyyttä ja tuoda iloa elämään mukavan yhdessä tekemisen avulla. Toiminnassamme korostuu vertaistuen ja vapaaehtoistyön merkitys.

Toipujien edunvalvojana olemme mukana kehittämässä mielenterveys- ja päihdepalveluiden saatavuutta, laatua tuoden esiin palveluiden käyttäjän näkökulmaa. Virike toimii jäsentensä äänitorvena, tukee osallistujia ja lisää vaikuttamismahdollisuuksia mm. kokemusasiantuntijatoiminnan avulla.

Virikkeen kattojärjestönä toimii Mielenterveyden keskusliitto. Virikkeessä oli vuoden 2020 lopussa 209 jäsentä.