AVOINNA
1.9.-31.5.
TI 12-16 (pienryhmä 16-18)
KE-TO 12-18
PE 11-17
LA 11-14

Lauantai-aukiolo syyskuusta marraskuuhun ja tammikuusta huhtikuuhun.

 – KOHTAAMISPAIKKA ON

      PÄIHTEETÖN JA KALATON –

Matalankynnyksen kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka luo mahdollisuuden päihteettömään kohtaamiseen hyväksyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Kohtaamispaikan on tärkeä säilyä paikkana, jonne tietää olevansa tervetullut omana itsenään. Vertaistuelliset keskustelut, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri kantavat läpi elämän vaikeissa ajanjaksoissa.

Kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta mielenterveydenhäiriöistä, riippuvuussairauksista tai muista elämän kriiseistä. Hänellä on kokemus myös siitä, mikä häntä itseään tai hänen omaisiaan on auttanut toipumisessa. Omasta taustastaan johtuen, hänellä on henkilökohtaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan palveluiden käyttäjänä. Lisäksi hänellä on halu kehittää palveluita sekä auttaa muita ihmisiä omasta kokemuksesta käsin. Kokemusasiantuntijana voi toimia käytyään kokemusasiantuntijakoulutuksen.

Kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyö

Jaettu asiantuntijuus on ihmisten tasavertaista kohtaamista. Kun asiantuntija ja asiansa tuntija kohtaavat on syytä riisua tittelit ja heittäytyä yhdessä tekemiseen. Ammattilaisen ja koulutetun kokemusasiantuntijan yhteistyöstä hyötyvät työntekijä, kokemusasiantuntija ja asiakas.

Ajankohtaista