Kokemustoiminta

KOKEMUSASIANTUNTIJA

Virikkeen kouluttamalla kokemusasiantuntijalla on:

  • Omakohtaista kokemusta mielenterveydenhäiriöistä ja/tai riippuvuussairauksista sekä muista elämän haasteista.
  • Kokemus siitä, mikä toipumista on edistänyt.
  • Kokemusta sosiaali- ja terveysalan palveluiden käyttäjänä.
  • Halu auttaa muita ihmisiä.
  • Halu kehittää palveluita.
  • Halu toimia yhteistyössä ammattilaisten kanssa.
  • Käytynä kokemusasiantuntijakoulutus, jotta voi toimia tehtävässä.

 

JAETTU ASIANTUNTIJUUS

Jaettu asiantuntijuus on kokemusasiantuntijan kokemustiedon ja ammattilaisen asiantuntijatiedon yhteensovittamista. Se on ihmisten tasavertaista kohtaamista. Kun asiantuntija ja asiansa tuntija kohtaavat on syytä riisua tittelit ja heittäytyä yhdessä tekemiseen.

Virikkeellä on tehty jaetusta asiantuntijuudesta tutkimuksellinen kehittämistyö, JAETTU ASIANTUNTIJUUS – Sosiaali ja- terveysalan ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyö mielenterveys- ja päihdetyössä.

 

MIKSI KOKEMUSASIANTUNTIJA?

Kokemusasiantuntija lisää ymmärrystä ja auttaa muuttamaan asenteita, kehittää palveluita vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden tarpeisiin. Ammattilaisen ja koulutetun kokemusasiantuntijan yhteistyöstä hyötyvät työntekijä, kokemusasiantuntija ja asiakas.

  • Ammattilainen saa uusia työkaluja asiakastyöhön.
  • Kokemusasiantuntija saa osallisuuden kautta tehdä vaikuttamistyötä, mikä koetaan voimaannuttavaksi.
  • Asiakkaalle kokemusasiantuntija tuo toivon toipumisesta ja häneltä saa lohdullista vertaistukea.

VIRIKKEELTÄ VOI TILATA:

KOKEMUSASIANTUNTIJAN ERILAISIIN TEHTÄVIIN 

Virike ylläpitää  rekisteriä; kokemusasiantuntijapankki kouluttamistaan kokemusasiantuntijoista. Kokemuspankista voi käydä tutustumassa millaisia taustoja Virikkeen kokemusasiantuntijoilla on.

Koska kaikki kokemusasiantuntijat eivät ole tallentaneet tarinaansa kokemuspankkiin, tilatessasi kokemusasiantuntijaa tehtävään, ole yhteydessä koordinaattoriin pekka.nyrhinen(a)virikery.fi / 044 970 3554.

Kokemusasiantuntijalle ei tule syntyä tehtävästä kuluja ja tehtävään tilaajan tulee maksaa kokemusasiantuntijalle palkkio tai vähintään korvata mahdolliset kulukorvaukset matkoista tms. Palkkio on  tilaajan ja kunkin kokemusasiantuntijan välinen asia.

 

VALMENNUSTA KOKEMUSASIANTUNTIJAN JA AMMATTILAISEN YHTEISTYÖN EDISTÄMISEEN OMASSA ORGANISAATIOSSA

Edistämme kokemusasiantuntijan ja ammattilaisen yhteistyötä. Virikkeellä on laaja kokemus jaetun asiantuntijuuden -mallista ja voimme pohtia yhdessä, kuinka organisaatiossasi voisi hyödyntää yhteistyötä kokemusasiantuntijoiden kanssa. Lisätietoja minna.juuti(a)virikery.fi / 050 364 3907

 

VASTUULLINEN KOKEMUSTOIMIJA

Virike huolehtii kokemusasiantuntijoidensa asiantuntijuuden kehittymisestä  ja hyvinvoinnista järjestämällä säännöllisesti täydennyskoulutusta, työnohjausta, tukikeskusteluja sekä virkistyspäiviä.

Olemme laatineet Virikkeen kokemusasiantuntijatoimintaan eettiset toimintaohjeet, jotka ohjaavat kokemusasiantuntijan, tehtävään tilaajan ja toimintaa organosoivan tahon toimintaa.