Kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntijalla on omakohtaista kokemusta mielenterveydenhäiriöistä, riippuvuussairauksista tai muista elämän kriiseistä. Hänellä on kokemus myös siitä, mikä häntä itseään tai hänen omaisiaan on auttanut toipumisessa. Omasta taustastaan johtuen, hänellä on henkilökohtaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan palveluiden käyttäjänä. Lisäksi hänellä on halu kehittää palveluita sekä auttaa muita ihmisiä omasta kokemuksesta käsin. Kokemusasiantuntijana voi toimia käytyään kokemusasiantuntijakoulutuksen.

JAETTU ASIANTUNTIJUUS

on ihmisten tasavertaista kohtaamista. Kun asiantuntija ja asiansa tuntija kohtaavat on syytä riisua tittelit ja heittäytyä yhdessä tekemiseen.

Virikkeellä on tehty jaetusta asiantuntijuudesta tutkimuksellinen kehittämistyö, JAETTU ASIANTUNTIJUUS – Sosiaali ja- terveysalan ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyö mielenterveys- ja päihdetyössä.

MIKSI KOKEMUSASIANTUNTIJA?

Ammattilaisen ja koulutetun kokemusasiantuntijan yhteistyöstä hyötyvät työntekijä, kokemusasiantuntija ja asiakas.

VIRIKKEELTÄ VOI TILATA KOKEMUSASIANTUNTIJAN ERILAISIIN TEHTÄVIIN SEKÄ KOULUTUSTA AMMATTILAISEN JA KOKEMUSASIANTUNTIJAN YHTEISTYÖHÖN

Ammattilainen saa uusia työkaluja asiakastyöhön ja kokemusasiantuntija saa osallisuuden kautta tehdä vaikuttamistyötä, mikä koetaan voimaannuttavaksi. Asiakkaalle kokemusasiantuntija tuo toivon toipumisesta ja häneltä saa lohdullista vertaistukea. Kokemusasiantuntija lisäävät ymmärrystä, muuttavat asenteita ja auttavat muuttamaan asenteita, kehittämään palveluita vastaamaan tehokkaasti asiakkaiden tarpeisiin.

Kokemusasiantuntijalle ei tule syntyä tehtävästä kuluja ja tehtävään tilaajan tulee maksaa kokemusasiantuntijalle palkkio tai vähintään korvata mahdolliset kulukorvaukset matkoista tms.  Palkkio on  tilaajan ja kunkin kokemusasiantuntijan välinen asia.

Virike ylläpitää  rekisteriä, kokemuspankkia, kouluttamistaan kokemusasiantuntijoista. Kokemuspankista tilaaja voi etsiä tiivistetyistä tarinoista tarvitsemansa henkilön. Virike saattaa yhteydenoton perusteella tilaajan ja kokemusasiantuntijan yhteyteen keskenään. Virike myös huolehtii kokemusasiantuntijoidensa jaksamisesta ja hyvinvoinnista järjestämällä työnohjausta, virkistyspäiviä sekä lisäkoulutusta. Kokemusasiantuntijapuheenvuoroja pitävät henkilöt löytyvät kokemusasiantuntijapankista.