Kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä siitä, mikä häntä itseään tai hänen omaisiaan on auttanut. Hänellä on omasta taustastaan johtuen myös henkilökohtaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan palveluiden käyttäjänä. Lisäksi hänellä on halu kehittää palveluita sekä auttaa muita ihmisiä omasta kokemuksesta käsin.

JAETTU ASIANTUNTIJUUS

on ihmisten tasavertaista kohtaamista. Kun asiantuntija ja asiansa tuntija kohtaavat on syytä riisua tittelit ja heittäytyä yhdessä tekemiseen.

Virikkeellä on tehty jaetusta asiantuntijuudesta tutkimuksellinen kehittämistyö, JAETTU ASIANTUNTIJUUS – Sosiaali ja- terveysalan ammattilaisen ja kokemusasiantuntijan yhteistyö mielenterveys- ja päihdetyössä.  Yhteistyömallista on tehty esite, johon voi  tutustua tästä.

Ammattilaisen ja koulutetun kokemusasiantuntijan yhteistyöstä hyötyvät työntekijä, kokemusasiantuntija ja asiakas.

 

VIRIKKEELTÄ VOI TILATA KOULUTUSTA AMMATTILAISEN JA KOKEMUSASIANTUNTIJAN YHTEISTYÖHÖN

Ammattilainen saa uusia työkaluja asiakastyöhön ja kokemusasiantuntija saa osallisuuden kautta tehdä vaikuttamistyötä, mikä koetaan voimaannuttavaksi. Asiakkaalle kokemusasiantuntija tuo toivon toipumisesta ja häneltä saa lohdullista vertaistukea.

Virikkeen kautta tehtävä kokemusasiantuntijatoiminta on vapaaehtoistyötä. Tehtävään tilaajan tulee kuitenkin maksaa kokemusasiantuntijalla mahdolliset kulukorvaukset matkoista tms. Mikäli tilaajalla on mahdollisuus maksaa tehtävästä palkkio, on se tilaajan ja kunkin kokemusasiantuntijan välinen asia.

Virike ylläpitää rekisteriä, kokemuspankkia, kouluttamistaan kokemusasiantuntijoista. Kokemuspankista tilaaja voi etsiä tiivistetyistä tarinoista tarvitsemansa henkilön. Virike saattaa yhteydenoton perusteella tilaajan ja kokemusasiantuntijan yhteyteen keskenään. Virike myös huolehtii kokemusasiantuntijoidensa jaksamisesta ja hyvinvoinnista järjestämällä työnohjausta, virkistyspäiviä sekä lisäkoulutusta. Kokemusasiantuntijapuheenvuoroja pitävät henkilöt löytyvät kokemusasiantuntijapankista.