Minna Juuti
Toiminnanjohtaja

(talous- ja hallinto, kokemusasiantuntijatoiminnan kehittäjä, kouluttaja ja työnohjaa, verkostoyhteistyö)
minna.juuti(a)virikery.fi
050 364 3907

Veera Salonen
Toiminnanohjaaja

(kohtaamispaikan toiminnasta vastaava, jäsenasioidenhoitaja, tutustumiset )
veera.salonen(a)virikery.fi
040 671 7657

Pekka Nyrhinen 
Palveluohjaaja

(kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattori, vapaaehtoistyö, työtoiminnasta vastaava, verkostoyhteistyö)
pekka.nyrhinen(a)virikery.fi
044 970 3554

Marjut Kuokkanen
Kohtaamispaikanohjaaja

(kohtaamispaikan toiminta, kahvionhoito, tutustumiset)
marjut.kuokkanen(a)virikery.fi
040 161 2797