Koulutus

Virike järjestää kokemusasiantuntijakoulutusta ja kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutusta ja koordinoi kokemusasiantuntijatoimintaa.

Syksylle 2019 suunniteltu kokemusasiantuntijakoulutus uusille kokemusasiantuntijoille on siirretty syksyyn 2020 työntekijä muutoksen takia. 

Kokemusasiantuntijakoulutus

Kenelle? Peruskoulutus on tarkoitettu Mikkelin lähialueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Koulutukseen osallistujan oma kuntoutuminen on oltava riittävän pitkällä, osallistujalla tulee olla kykyä ja jaksamista tarkastella omaa sairastumistaan ja kuntoutumistaan.

Hakeminen? Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomakkeeseen tästä. Hakuaika syksyn koulutukseen päättyy huhtikuun lopussa. Valintakriteerit täyttävät hakijat saavat kutsun haastatteluun toukokuun aikana ja haastattelut järjestetään touko-kesäkuussa, kaikki hakukriteerit täyttävät hakijat haastatellaan. Peruskoulutukseen valitaan 8-10 osanottajaa ja heille ilmoitetaan valinnasta kesäkuussa, heti haastattelun päättymisen jälkeen.

Milloin?  Seuraava peruskoulutus järjestetään syksyllä 2020. Peruskoulutus järjestetään syksyisin elo-lokakuussa, kahtena päivänä viikossa (ma ja ti 4-6 tuntia päivässä)

Sisältö? Peruskoulutus (n. 60 h) sisältää tietoa kokemusasiantuntijana toimimisesta, perustietoa mielenterveys ja päihdesairauksista, esiintymisen ja vuorovaikutuksen harjoittelua, tietoa kuntoutumisesta sekä My Storyn teoriaa sekä työkaluja työstämisen ja esittämisen tueksi.

Kokemusasiantuntijan täydennyskoulutus

Kenelle? Täydennyskoulutus on tarkoitettu  Virikkeen kouluttamille kokemusasiantuntijoille.

Hakeminen? Koulutukseen haetaan alkuvuodesta lähettämällä vapaamuotoinen hakemus Virikkeelle virike(a)virikery.fi. Hakemusten perusteella koulutukseen valitaan 8-10 osanottajaa ja heille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Milloin? Täydennyskoulutus järjestetään keväisin toukokuussa.

Sisältö? Täydennyskouluksen (n. 8 h) sisältö määrittyy pitkälti hakijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus sisältää esiintymisen ja vuorovaikutuksen harjoittelua, My Storyn päivittämistä sekä työkaluja esittämisen tueksi.