Koulutus

Virike järjestää kokemusasiantuntijakoulutusta ja kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutusta ja koordinoi kokemusasiantuntijatoimintaa.

Seuraava kokemusasiantuntijakoulutus on siirretty koronan takia keväältä syksyyn 6.9.-12.10.2021.

Kokemusasiantuntijakoulutus

Kenelle? Peruskoulutus on tarkoitettu Mikkelin lähialueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Koulutukseen osallistujan oma kuntoutuminen on oltava riittävän pitkällä, osallistujalla tulee olla kykyä ja jaksamista tarkastella omaa sairastumistaan ja kuntoutumistaan.

Hakeminen? Hakuprosessi on kaksivaiheinen.  Koulutukseen on jatkuva haku kirjallisella lomakkeella. Hakulomakkeeseen tästä. Hakuaika koulutukseen päättyy 6.8.2021. Valintakriteerit täyttävät hakijat  haastatellaan elokuun puoleen väliin mennessä. Peruskoulutukseen valitaan n. 10 osanottajaa ja heille ilmoitetaan valinnasta haastattelujen päätyttäessä.

Milloin?  Seuraava peruskoulutus järjestetään 6.9.-12.10.2021. Peruskoulutus järjestetään  kahtena päivänä viikossa (ma ja ti 4-6 tuntia päivässä)

Sisältö? Peruskoulutus (n. 60 h) sisältää tietoa kokemusasiantuntijana toimimisesta, perustietoa mielenterveys ja päihdesairauksista, esiintymisen ja vuorovaikutuksen harjoittelua, tietoa kuntoutumisesta sekä My Storyn teoriaa sekä työkaluja työstämisen ja esittämisen tueksi.

Kokemusasiantuntijan täydennyskoulutus

Kenelle? Täydennyskoulutus on tarkoitettu  Virikkeen kouluttamille kokemusasiantuntijoille.

Hakeminen? Koulutukseen haetaan lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Virikkeelle virike(a)virikery.fi. Osallistujille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Milloin? Syksyllä 2021.

Sisältö? Täydennyskoulutuksen (n. 8 h) sisältö määrittyy pitkälti hakijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus sisältää esiintymisen ja vuorovaikutuksen harjoittelua, My Storyn päivittämistä sekä työkaluja esittämisen tueksi.