Koulutus

Virike järjestää kokemusasiantuntijakoulutusta ja kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutusta ja koordinoi kokemusasiantuntijatoimintaa.

Seuraava uusien kokemusasiantuntijoiden koulutus on 10.8- 22.9 (lopetus aika on arvio)

Kokemusasiantuntijakoulutus

Kenelle? Peruskoulutus on tarkoitettu Mikkelin lähialueen mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Koulutukseen osallistujan oma kuntoutuminen on oltava riittävän pitkällä, osallistujalla tulee olla kykyä ja jaksamista tarkastella omaa sairastumistaan ja kuntoutumistaan.

Hakeminen? Hakuprosessi on kaksivaiheinen.  Koulutukseen on jatkuva haku kirjallisella lomakkeella. Hakulomakkeeseen tästä. Hakuaika syksyn koulutukseen päättyy huhtikuun lopussa. Valintakriteerit täyttävät hakijat  haastatellaan toukokuun aikana. Peruskoulutukseen valitaan n. 10 osanottajaa ja heille ilmoitetaan valinnasta kesäkuun alkuun mennessä.

Milloin?  Seuraava peruskoulutus järjestetään syksyllä 2020. Peruskoulutus järjestetään syksyisin elo-syyskuussa, kahtena päivänä viikossa (ma ja ti 4-6 tuntia päivässä)

Sisältö? Peruskoulutus (n. 60 h) sisältää tietoa kokemusasiantuntijana toimimisesta, perustietoa mielenterveys ja päihdesairauksista, esiintymisen ja vuorovaikutuksen harjoittelua, tietoa kuntoutumisesta sekä My Storyn teoriaa sekä työkaluja työstämisen ja esittämisen tueksi.

Kokemusasiantuntijan täydennyskoulutus

Kenelle? Täydennyskoulutus on tarkoitettu  Virikkeen kouluttamille kokemusasiantuntijoille.

Hakeminen? Koulutukseen haetaan lähettämällä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus Virikkeelle virike(a)virikery.fi. Osallistujille ilmoitetaan valinnasta henkilökohtaisesti.

Milloin? Täydennyskoulutus järjestetään keväisin toukokuussa.

Sisältö? Täydennyskouluksen (n. 8 h) sisältö määrittyy pitkälti hakijoiden tarpeiden mukaan. Koulutus sisältää esiintymisen ja vuorovaikutuksen harjoittelua, My Storyn päivittämistä sekä työkaluja esittämisen tueksi.