Koulutettujen kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutus toukokuussa

Kokemusasiantuntijoiden täydennyskoulutus Virikkeen kouluttamille kokemusasiantuntijoille järjestetään toukokuussa.

Täydennyskoulutuksessa mietitään, mitä on hyvä kokemusasiantuntijuus, harjoitellaan esiintymiseen liittyviä taitoja, päivitetään tarinaa ja otetaan käyttöön työkaluja tarinan esittämisen tueksi. Koulutuksen tarkoitus voi olla myös oman kokemusasiantuntijuuden aktivoiminen.

Virikkeen kouluttamat kokemusasiantuntijat voivat hakea koulutukseen vapaamuotoisella hakemuksella virike(a)virikery.fi

 

X