Kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä siitä, mikä häntä itseään tai hänen omaisiaan on auttanut. Hänellä on omasta taustastaan johtuen myös henkilökohtaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan palveluiden käyttäjänä. Lisäksi hänellä on halu kehittää palveluita sekä auttaa muita ihmisiä omasta kokemuksesta käsin.

Olemme alueellamme suunnannäyttäjiä toteuttaessa uusia työskentelytapoja. Virikkeellä toimii työparimalli, jossa yhdellä palkatuista työntekijöistä on kokemusasiantuntijan tausta.

Virike ylläpitää rekisteriä, kokemuspankkia, kouluttamistaan kokemusasiantuntijoista. Kokemuspankista tilaaja voi etsiä tiivistetyistä tarinoista tarvitsemansa henkilön. Virike saattaa yhteydenoton perusteella tilaajan ja kokemusasiantuntijan yhteyteen keskenään. Virike myös huolehtii kokemusasiantuntijoidensa jaksamisesta ja hyvinvoinnista järjestämällä työnohjausta, virkistyspäiviä sekä lisäkoulutusta. Kokemusasiantuntijapuheenvuoroja pitävät henkilöt löytyvät kokemusasiantuntijapankista.