Virike ry:n hallitus 2021

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallituksessa on puheenjohtaja, 2-6 varsinaista jäsentä sekä 1-2 varajäsentä.

Hallituksen ja puheenjohtajan valinta tapahtuu vuosikokouksessa, joka pidetään toukokuun loppuun mennessä.

Erovuoroinen jäsen on henkilö, joka on ollut hallituksessa jo kaksi vuotta.

 

Sanna Puusaari, puheenjohtaja (2020-2021)
puheenjohtaja(a)virikery.fi

Hallituksen jäsenet

Hannele Salo, varapuheenjohtaja (2020-2021)

Marjo Pylkkänen (2021-2022)

Tarja Korhonen (2021-2022)

Aleksi Koistinen (2021-2022)

Arto Korhonen (2021)

Sini Hintikainen (2020-2021)

Reijo Pylkkänen (varajäsen 2020-2021)

Vesa Himanen (varajäsen 2021-2022)