Kohtaamispaikka avoinna

MA ja TI ryhmät, retket ja tapahtumat
KE-PE 12-18

KOHTAAMISPAIKKA ON

PÄIHTEETÖN JA KALATON

Matalankynnyksen kohtaamispaikka

Kohtaamispaikka luo mahdollisuuden päihteettömään kohtaamiseen hyväksyvässä ja kannustavassa ilmapiirissä. Kohtaamispaikan on tärkeä säilyä paikkana, jonne tietää olevansa tervetullut omana itsenään. Vertaistuelliset keskustelut, kannustava ja hyväksyvä ilmapiiri kantavat läpi elämän vaikeissa ajanjaksoissa.

Kokemusasiantuntijuus

Kokemusasiantuntija on kokemusasiantuntijakoulutuksen käynyt henkilö, jolla on omakohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa sairastumisesta ja kuntoutumisesta sekä siitä, mikä häntä itseään tai hänen omaisiaan on auttanut. Hänellä on omasta taustastaan johtuen myös henkilökohtaista kokemusta sosiaali- ja terveysalan palveluiden käyttäjänä.

Kokemuspankki

Jaettu asiantuntijuus on ihmisten tasavertaista kohtaamista. Kun asiantuntija ja asiansa tuntija kohtaavat on syytä riisua tittelit ja heittäytyä yhdessä tekemiseen. Ammattilaisen ja koulutetun kokemusasiantuntijan yhteistyöstä hyötyvät työntekijä, kokemusasiantuntija ja asiakas.

Ajankohtaista